Optymalizacja wysiłku testowego

W naszych czasach żądanie skrócenia czasu wprowadzenia na rynek staje się niemal szaleństwem. Z ciągle rosnącą złożonością (ryzykiem) systemów i w tym samym czasie, skracaniem cykli rozwoju (czas) spowodowanym pojawieniem się metodologii zwinnych, testerzy oprogramowania są zawsze pod presją, aby zapewnić wyższą jakość przy mniejszym nakładzie pracy (koszty). Czy takie coś jest w ogóle możliwe?

Krótka odpowiedź brzmi: tak!

W większości przypadków jest to możliwe. Jednak rozwiązanie rzadko polega na zmniejszeniu wysiłku związanego z testowaniem. Zamiast tego powinno skupić się na optymalizacji (dostarczanie większej wartości przy tym samym wysiłku to również sposób na redukcję kosztów)! Podczas tego warsztatu omówimy główne kwestie strat w testach i wprowadzimy w życie kilka technik (i porad), które pomogą zredukować ilość strat przy jednoczesnej optymalizacji wysiłków.

Maksymalna liczba uczestników: 12
Wymagania wstępne: Laptopy z systemem Windows.
Język: angielski
Prowadzący:

Joel Oliveira

Joel Oliveira

Karierę zawodową rozpoczął w 1998 roku jako badacz i od tego czasu pełnił już różne funkcje (od programisty do testera, od kierownika technicznego i projektowego do kierownika ds. jakości i inżynierii), zarządzając i kierując zespołami od 1 do 130 inżynierów w tak zróżnicowanych obszarach biznesowych jak telekomunikacja, sektor publiczny, usługi finansowe, obronność i bezpieczeństwo czy przemysł lotniczy i kosmonautyczny.

W 2009 roku, po ściślejszym zaangażowaniu w obszar testowania oprogramowania, założył pierwszą internetową społeczność testerską w Portugalii, a rok później PSTQB – Portuguese Software Testing and Qualifications Board – stając się członkiem grup roboczych ISTQB w 2011 roku.

Jako pasjonat testowania oprogramowania i zapewnienia jakości, dedykowany do poprawy rozpoznawalności/ biegłości społeczności testującej i chętny do dzielenia się swoimi doświadczeniami. Znajdziesz go prowadzącego wykłady i warsztaty na temat testowania oprogramowania (manualnego, badawczego, automatyzacji, mobilnego, wydajności, bezpieczeństwa), procesów inżynierskich (kaskadowych, zwinnych, ciągłego doskonalenia i CMMI) lub zarządzania karierą zawodową (głównie, ale nie tylko, dla testerów).