Pakiety Sponsorskie

Sponsor Platynowy

Liczba dostępnych pakietów: 1

Cena pakietu : 20 000 PLN netto

 • Tytuł Sponsora Platynowego konferencji Testwarez 2018,
 • Możliwość dołączenia materiałów reklamowych do pakietów powitalnych dla uczestników konferencji (Welcome Pack),
 • Możliwość rozstawienia stoiska reklamowego Firmy (12m2),
 • Możliwość ustawienia roll-up’ów w salach wykładowych, foyer (maksymalnie 6 sztuk – w każdej sali),
 • Opublikowanie informacji o nawiązaniu współpracy w mediach społecznościowych (Facebook, Twitter, Linked-in) na profilu konferencji w tym, umieszczenie logo, krótkiego opisu oraz przekierowania na stronę Sponsora,
 • Bazę adresów e-mail uczestników konferencji, którzy wyrazili zgodę na przetwarzanie danych osobowych w celach marketingowych,
 • Czas w agendzie wydarzenia – 45-minutowa prelekcja plenarna (merytoryczna) podczas konferencji w pierwszy dzień konferencyjny (15.11.2018),
 • 3 wejściówki na konferencję,
 • Logo sponsora na koszulkach wolontariuszy,
 • Oficjalne podziękowanie/zapowiedź podczas mowy rozpoczynającej i kończącej konferencję,
 • Logo sponsora zostanie umieszczone:
  • na głównej stronie internetowej konferencji Testwarez 2018.testwarez.pl,
  • we wszystkich materiałach drukowanych,
  • we wszystkich materiałach video Testwarez (nagranych podczas konferencji i udostępnionych na kanale YouTube oraz oficjalnej stronie TestWarez),
  • na ekranach LCD rozstawionych podczas konferencji,
  • na identyfikatorach uczestników,
  • w materiałach informacyjnych konferencji wysyłanych do Uczestników,

Sponsor Złoty

Liczba dostępnych pakietów: 1

Cena pakietu : 15 000 PLN netto

 • Tytuł Sponsora Złotego konferencji Testwarez 2018,
 • Możliwość dołączenia materiałów reklamowych do pakietów powitalnych dla uczestników konferencji (Welcome Pack),
 • Możliwość rozstawienia stoiska reklamowego Firmy (10m2),
 • Możliwość ustawienia roll-up’ów w salach wykładowych, foyer (maksymalnie 6 sztuk – w każdej sali),
 • Opublikowanie informacji o nawiązaniu współpracy w mediach społecznościowych (Facebook, Twitter, Linked-in) na profilu konferencji w tym, umieszczenie logo, krótkiego opisu oraz przekierowania na stronę Sponsora,
 • Bazę adresów e-mail uczestników konferencji, którzy wyrazili zgodę na przetwarzanie danych osobowych w celach marketingowych,
 • Czas w agendzie wydarzenia – jedna 45-minutowa prezentacja plenarna (merytoryczna) podczas konferencji,
 • 2 wejściówki na konferencję,
 • Oficjalne podziękowanie/zapowiedź podczas mowy rozpoczynającej i kończącej konferencję,
 • Logo sponsora zostanie umieszczone:
  • na głównej stronie internetowej konferencji Testwarez 2018.testwarez.pl,
  • we wszystkich materiałach drukowanych,
  • we wszystkich materiałach video Testwarez (nagranych podczas konferencji i udostępnionych na kanale YouTube),
  • na ekranach LCD rozstawionych podczas konferencji,
  • na identyfikatorach uczestników,
  • w materiałach informacyjnych konferencji wysyłanych do Uczestników,

Sponsor Srebrny

Liczba dostępnych pakietów: 6

Cena pakietu : 10 000 PLN netto

 • Tytuł Sponsora Srebrnego konferencji Testwarez 2018,
 • Możliwość dołączenia materiałów, prospektów do pakietów dla uczestników konferencji (Welcome Pack),
 • Możliwość rozstawienia stoiska reklamowego Firmy (6m2),
 • Możliwość ustawienia roll-up’ów w sali plenarnej i foyer (2 sztuki w sumie),
 • Opublikowanie informacji o nawiązaniu współpracy w mediach społecznościowych (Facebook, Twitter, Linked-in) na profilu konferencji w tym, umieszczenie logo, krótkiego opisu oraz przekierowania na stronę Sponsora,
 • Bazę adresów e-mail uczestników konferencji, którzy wyrazili zgodę na przetwarzanie danych osobowych w celach marketingowych,
 • Czas w agendzie wydarzenia – jeden slot 20 minut w jednej ze ścieżek dla sponsorów podczas konferencji,
 • 2 wejściówki na konferencję,
 • Oficjalne podziękowanie/zapowiedź podczas mowy rozpoczynającej i kończącej konferencję,
 • Logo sponsora zostanie umieszczone:
  • na głównej stronie internetowej konferencji Testwarez 2018.testwarez.pl,
  • we wszystkich materiałach drukowanych,
  • we wszystkich materiałach video Testwarez (nagranych podczas konferencji i udostępnionych na kanale YouTube),
  • na ekranach LCD rozstawionych podczas konferencji,
  • w materiałach informacyjnych konferencji wysyłanych do Uczestników,

Sponsor Brązowy

Cena pakietu : 5 000 PLN netto

 • Tytuł Sponsora Brązowego konferencji Testwarez 2018,
 • Możliwość dołączenia materiałów, prospektów do pakietów dla uczestników konferencji (Welcome Pack),
 • Możliwość rozstawienia stoiska reklamowego Firmy, o powierzchni 6 m2 w głównym ciągu komunikacyjnym za dodatkową opłatą (1 000 PLN netto),
 • Możliwość ustawienia roll-up’a w ciągu komunikacyjnym (maksymalnie 1 sztuka),
 • 1 wejściówka na konferencję,
 • Oficjalne podziękowanie/zapowiedź podczas mowy rozpoczynającej i kończącej konferencję,
 • Logo sponsora zostanie umieszczone:
  • na głównej stronie internetowej konferencji Testwarez 2018.testwarez.pl,
  • we wszystkich materiałach drukowanych,
  • we wszystkich materiałach video Testwarez (nagranych podczas konferencji i udostępnionych na kanale YouTube),
  • na ekranach LCD rozstawionych podczas konferencji

Sponsor After Party (kolacja galowa)

Liczba pakietów: 1 Cena pakietu : 10 000 PLN netto

 • Tytuł Sponsora After Party konferencji Testwarez 2018,
 • Możliwość ustawienia roll-up’a w sali podczas after party (maksymalnie 1 sztuka),
 • Możliwość rozstawienia stand’ów z logo firmy na stołach,
 • Oficjalna mowa otwierająca After Party – 5 min,
 • Oficjalne podziękowanie/zapowiedź podczas mowy rozpoczynającej i kończącej konferencję,
 • Możliwość dołączenia materiałów, prospektów do pakietów dla uczestników konferencji (Welcome Pack),
 • Opublikowanie informacji o nawiązaniu współpracy w mediach elektronicznych na profilu konferencji (Facebook, Twitter),
 • 1 wejściówka na konferencję,
 • Logo sponsora zostanie umieszczone:
  • na głównej stronie internetowej konferencji Testwarez 2018.testwarez.pl,
  • we wszystkich materiałach drukowanych,
  • we wszystkich materiałach video Testwarez (nagranych podczas konferencji i udostępnionych na kanale YouTube),
  • na ekranach LCD rozstawionych podczas konferencji.
  • logo na sali bankietowej,
  • stojak na sali bankietowej.

Pakiet Promocyjny

Liczba pakietów: nieograniczona

Cena pakietu : 500 PLN netto

 • Możliwość dołączenia materiałów (maksymalnie 1 kartka formatu A4) do pakietów dla uczestników konferencji (Welcome Pack)

Patron Medialny

Liczba pakietów: nieograniczona

Cena pakietu : bezpłatne. Zakres obowiązków patrona medialnego konferencji zostanie ustalony indywidualnie.

 • Logo sponsora zostanie umieszczone:
  • na głównej stronie internetowej konferencji Testwarez 2018.testwarez.pl,
  • we wszystkich materiałach drukowanych,
  • we wszystkich materiałach video Testwarez (nagranych podczas konferencji i udostępnionych na kanale YouTube),
  • na ekranach LCD rozstawionych podczas konferencji.
 • Opublikowanie informacji o nawiązaniu współpracy w mediach elektronicznych na profilu konferencji (Facebook, Twitter).

Przyjaciel Konferencji

Liczba pakietów: nieograniczona

Cena pakietu : bezpłatne. Zakres obowiązków partnera konferencji zostanie ustalony indywidualnie.

 • Logo sponsora zostanie umieszczone:
  • na głównej stronie internetowej konferencji Testwarez 2018.testwarez.pl,
  • we wszystkich materiałach drukowanych,
  • we wszystkich materiałach video Testwarez (nagranych podczas konferencji i udostępnionych na kanale YouTube),
  • na ekranach LCD rozstawionych podczas konferencji.

Jeśli mają Państwo własne wymagania, potrzeby lub propozycje na formę współpracy prosimy o ich przedstawienie.

* podane ceny są cenami netto i należy do nich doliczyć 23% podatku VAT.

INFORMACJE KONTAKTOWE

Katarzyna Kusiak

Email: k.kusiak@testwarez.pl

Katarzyna Chumieja – Przewodnicząca Komisji Organizacyjnej

GSM: +48 733 057 574

Email: k.chumieja@testwarez.pl