JAK (NIE) POMAGAĆ UŻYTKOWNIKOM SYSTEMU PODCZAS TESTÓW

O najczęstszych problemach, z którymi zmagają się nietechniczni użytkownicy aplikacji, gdy przychodzi im współpracować z IT, a także o tym, jak w zależności od tego, z kim mamy okazję pracować – dobrać metody komunikacji i odpowiednie narzędzia. Jednym zdaniem – jak pomagać, żeby nie utrudnić.

Kasia Morawska

Kasia Morawska

Kasia Morawska pracę w IT zaczęła 10 lat temu, decydując się całkowicie zmienić swoją ścieżkę zawodową. Startując jako tester oprogramowania, po krótkim czasie otrzymała pierwsze zadania jako kierownik testów. I tak już jej zostało do dziś. Obecnie zarządza testami w międzynarodowych projektach (kierując również testami prowadzonymi przez użytkowników aplikacji).