ISTQB I ISO 29119 – PRZYJACIELE CZY WROGOWIE?

ISTQB® (www.istqb.org) – International Software Testing Qualifications Board – jest światowym liderem w certyfikacji profesjonalistów w dziedzinie testowania oprogramowania, z ponad 570.000 certyfikatów wydanych w ponad 120 krajach do grudnia 2017 roku. i uznawanych obecnie za „standard branżowy”.
Począwszy od 2008 r. ISO/IEC rozpoczyna prace nad nową normą testowania oprogramowania ISO/IEC/IEEE 29119. Pierwsze trzy podstawowe części dotyczące terminologii testów, procesu testowania i dokumentacji testowej zostały wydane w 2013 r., natomiast czwarta zasadnicza część dotycząca technik testowania została opublikowana w 2015 r. Od tego czasu wzrasta wykorzystanie nowej normy testowej i jest ona obecnie wymieniana np. w Automotive SPICE V.3.1.

Patrząc na ISTQB i ISO 29119 z perspektywy użytkownika w projekcie pojawia się szereg pytań. Który z nich jest wiodącym standardem? Czy muszę spełnić oba te kryteria? Czy są one ze sobą sprzeczne? Który z nich jest ważniejszy? Jaki jest związek z innymi normami z wymaganiami testowymi, np. ISO 26262?

W prezentacji odpowiem na te pytania i omówię podobieństwa oraz różnice pomiędzy ISTQB i ISO 29119. Dołącz do prezentacji i przedstaw swoją własną opinię na ten temat!

Klaudia Dussa Zieger

Klaudia Dussa-Zieger

Dr Klaudia Dussa-Zieger jest kierownikiem działu doradztwa w imbus. Od ponad 20 lat zajmuje się testowaniem oprogramowania i jakością oprogramowania. W swojej dziedzinie specjalistycznej szczególne znaczenie ma dla niej ciągłe doskonalenie procesu testowania, jak również zapewnienie profesjonalnego szkolenia i podnoszenia kwalifikacji. Od ponad piętnastu lat jest trenerką ISTQB® Certified Tester Foundation i Advanced Level, co pozwala jej na przekazywanie jej wieloletnich doświadczeń. Sama posiada certyfikat ISTQB® Certified Tester Full Advanced Level. Usprawnienia procesów i testów wynikają z ocen, które przeprowadza jako iNTACSTM Prinicpal Assessor (ISO/IEC 15504) dla Automotive SPICE. Od marca 2009 Klaudia Dussa-Zieger jest przewodniczącą komitetu roboczego DIN „Inżynieria systemów i oprogramowania” i aktywnie uczestniczy na poziomie międzynarodowym w opracowywaniu norm, np. nowej normy ISO/IEC/IEEE 29119. Ponadto prowadzi wykłady z testowania oprogramowania na Uniwersytecie Erlangen-Nuremberg w celu przekazania studentom wiedzy i umiejętności niezbędnych w ich karierze zawodowej. Od kilku lat jest członkiem Niemieckiej Komisji Testowej, a od wiosny 2018 r. jej prezesem.